top of page

Hva er Villekulla?

I alder på barna er Villekulla den minste avdelingen i Hydroparken barnehage. Vi består av ni barn og tre voksne.

Barna er fra og med 10 måneder når de starter og opptil to år før de går over til neste avdeling, Nøtteliten. På Villekulla står omsorg, tilknyttning, trygghet og lek i fokus. Alt pedgogisk arbeid er forankret i Barnehageloven og tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager.

Våre fokusområder for barnehageåret 2021 er barns medvirkning, rommet som tredje pedagog, mangfold  og språkstimulering.

Kommunikasjon er noe vi setter svært høyt. Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen foregår på flere arenaer. Den daglige samtalen i garderoben er den viktigeste, samt foreldremøter og foreldresamtaler. Vi bruker komunikasjonsplattformen Tyra for daglige oppdatering, månedsplaner, pedagogisk dokumentasjon og informasjon om ting barna mangler som bleier eller ekstra skiftetøy.

Hvem er vi som jobber på Villekulla?

Vi er tre damer som jobber på Villekulla. Stine er pedagogisk leder med fordypning i ernæring og barnelitteratur, samt tileggsutdanning i flerkulturell pedagogikk. Anne Kristin (AK) er utdannet barnepleier og har jobbet i Hydroparken barnehage i over 30 år. June er pedagogisk medarbeider og har holdt til på Villekulla i 20 år.

 

Hydroparken er kjent for sitt mangfoldige og gode samarbeid på tvers av avdelingene og vi ser frem til post koronatid da dette er mulig å gjenomføre igjen. Vi er også kjent for våre p2rosjekter som er spesielt utarbeidet etter barns medvirkning. I år har Villekulla hatt prosjekter om «Livet under vann», « Fugleliv» og «Kroppen min».

Personalet er faglig oppdatert og reflekterer stadig over egen praksis.  I løpet av året er personalgruppen på ulike kurs og foredrag om aktuelle temaer.

Dagsrytme på Villekulla

07.45:

Barnehagen åpner

08.30 - 09.15 :

Frokost for dem som ønsker det. Barna har med matpakke hjemme-fra. Vi serverer Biola og melk/vann.

 

09.30-10.20:

Vi har frilek inne og ute, holder på med prosjekter, leser, synger etc.

 

10.30:

Bleieskift (barna får selvsagt bleie ved behov eller også) og mat. Vi serverer varmmat fire dager i uken fra Bogstad Catering. Hver fredag må barna ha med dobbel matpakke.

 

11-13:

Sovetid. Barna sover i medbrakt vogn på verandaen. Barn som er lydsensitive får sove inne på eget rom i vogn. Det er til enhver tid minst en voksen på avdelingen for å passe på dem.

 

13-14:

Frilek

 

14.00:

Måltid nummer to. Ha med matpakke.

 

17.00:

Barnehagen stenger

HJERTELIG VELKOMMEN!

Vekkerklokke
Villekulla-Logo.png
bottom of page