top of page
Barn som leker med Lego

Velkommen til oss – og takk for din interesse i Hydroparken barnehage 

!Hydroparken barnehage ble opprett av Norsk Hydro i 1976. Barnehagen var i utgangspunktet ment som et tilbud til Hydroansatte, men i dag er det åpent for ALLE barn som måtte ønske. 

 

Våre avdelinger er:

 

Villekulla, som er for de 9 yngste barna våre. Her er barna fra 9 måneder og opp til 2 år.

Nøtteliten, som er for de mellomste barna, og her er det 9 barn i alderen fra 1 til 2 år.

 

Kråkeslottet er gruppen med de eldste, og her er det 18 barn fra 3 til 6 år.

Vår visjon er å være «den lille barnehagen med det store hjerterommet».

Vi ser på barnehagen som en helhet, og selv om barna er knyttet til gruppene sine etterstreber vi å praktisere åpen dør dem imellom.

Om morgenen, før frokost, er ofte barna samlet, og gjerne om ettermiddagen etter det siste måltidet. 

Praksisen vår med å holde dører åpne gjør at barna føler trygghet til hele barnehagen, og kjenner alle ansatte. Det betyr også at alle våre søsken får mulighet til å leke sammen i løpet av dagen dersom de ønsker.

 

Vi tror at et trygt og vennlig læringsmiljø gir barna de beste muligheter til vekst og utvikling. Vi mener også at mulighet for å utforske natur pirrer barns nysgjerrighet, og vi er så heldige å ha denne muligheten rett utenfor dørene våre. 

Store og små er stolte av plantekasser for grønnsaker, og blomsterbedene våre. Barna elsker å leke under de store trekronene i barnehagen, eller kjøre på tur som sjåfør eller passasjer i lekebilen under trærne.

Gjennom året jobber vi med små og store prosjekter hvor barna utforsker og lærer om ulike temaer. De lærer å stille spørsmål og utvide egne erfaringer.

Ansatte og familiene som er knyttet til barnehagen kommer fra hele verden, og derfor er det vanlig å høre barn leke sammen på ulike språk, for eksempel engelsk eller fransk.

I år 2023-2024 har vi et fokus på et prøveprosjekt vi kaller "Tid og Tempo". Dette ble et tema vi ønsket å se nærmere på da det i 2022 ble publisert forskning som viser at produskjonen av barns stresshormon øker betraktelig den første tiden i barnehagen. Dette ble en oppvekker for oss og har inspirert oss til å iverksette tiltak rundt det å skape ro i en stressende hverdag. Noen eksempler på hvordan vi gjør dette kan du lese mer om i dokumentet "Tid og tempo". 

tid og tempo i Hydroparken barnehage.htm

Praktisk informasjon

 

Åpningstiden vår er fra 07.45 til 17.00 (mandag – fredag)

Vi serverer varm mat 4 dager i uken (fra BARN TIL BORDS), med unntak av fredager som er vår turdag. På turene koser barna seg med matboks hjemmefra.

Målet med turene er å utforske områder utenfor barnehagen, og mulighetene er mange i Frogner bydel. Noen ganger kan vi ta turen litt lenger også, for eksempel til Ekebergparken eller noen av de mange museene som ligger rett utenfor dørstokken vår.

I likhet med alle andre barnehager i Norge følger vi Rammeplan for barnehager som du finner her:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Som alle andre barnehager lager vi også en årsplan som bygger på Rammeplanen, og den finner du her:

Årsplan 2021 Hydroparken barnehage

 

Barnehagen vår, som andre private barnehager i Oslo, følger samordnet opptak av barn. Søknadsfrist under hovedopptak er 1. mars, og du finner informasjon om opptaket på denne siden:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/#gref

Pass på å velge «Stiftelsen Hydroparken barnehage» som et av valgene dine.

Dersom du har spørsmål om barnehagen, eller har lyst til å besøke oss, ta kontakt med Søren ( på norsk, tysk eller engelsk) dagligleder@hydroparkenbhg.no

HJERTELIG VELKOMMEN!

bottom of page