top of page

Velkommen til oss – og takk for din interesse i Hydroparken barnehage !

 

Under finner du en liten oversikt som vil gi deg et innblikk i hverdagslivet i vår lille, hyggelige barnehage som ligger like ved Solli Plass.

 

Velkommen til Hydroparken barnehage.

 

Hydroparken barnehage ble opprett av Norsk Hydro i 1976. Barnehagen var i utgangspunktet ment som et tilbud til Hydroansatte, men i dag er det åpent for ALLE barn som måtte ønske. 

 

Disse er:

 

Villekulla, som er for de 9 yngste barna våre. Her er barna fra 9 måneder og opp til 2 år.

Nøtteliten, som er for de mellomste barna, og her er det 9 barn i alderen fra 1 til 2 år.

 

Kråkeslottet er gruppen med de eldste, og her er det 18 barn fra 3 til 6 år.

 

Vår visjon er å være «den lille barnehagen med det store hjerterommet».

Vi ser på barnehagen som en helhet, og selv om barna er knyttet til gruppene sine etterstreber vi å praktisere åpen dør dem imellom. Om morgenen, før frokost, er ofte barna samlet, og gjerne om ettermiddagen etter det siste måltidet. Dessverre setter koronarestriksjoner grenser for at grupper for tiden kan møtes, men vi gleder oss til vi igjen kan treffes på tvers.

Praksisen vår med å holde dører åpne gjør at barna føler trygghet til hele barnehagen, og kjenner alle ansatte. Det betyr også at alle våre søsken får mulighet til å leke sammen i løpet av dagen dersom de ønsker.

 

Vi tror at et trygt og vennlig læringsmiljø gir barna de beste muligheter til vekst og utvikling. Vi mener også at mulighet for å utforske natur pirrer barns nysgjerrighet, og vi er så heldige å ha denne muligheten rett utenfor dørene våre.  Store og små er stolte av plantekasser for grønnsaker, og blomsterbedene våre. Barna elsker å leke under de store trekronene i barnehagen, eller kjøre på tur som sjåfør eller passasjer i lekebilen under trærne.

Vårt nye klatrestativ som ble bygget i 2019, er et flott sted for barna i å leke i, og utvikle motoriske ferdigheter.

 

Gjennom året jobber vi med små og store prosjekter hvor barna utforsker og lærer om ulike temaer. De lærer å stille spørsmål og utvide egne erfaringer.

Ansatte og familiene som er knyttet til barnehagen kommer fra hele verden, og derfor er det vanlig å høre barn leke sammen på ulike språk, for eksempel engelsk eller fransk.

Åpningstiden vår er fra 07.45 til 17.00 (mandag – fredag)

Vi serverer varm mat 4 dager i uken (fra BARN TIL BORDS), med unntak av fredager som er vår turdag. På turene koser barna seg med matboks hjemmefra.

Målet med turene er å utforske områder utenfor barnehagen, og mulighetene er mange i Frogner bydel. Noen ganger kan vi ta turen litt lenger også, for eksempel til Ekebergparken eller noen av de mange museene som ligger rett utenfor dørstokken vår.

I likhet med alle andre barnehager i Norge følger vi Rammeplan for barnehager som du finner her:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Som alle andre barnehager lager vi også en årsplan som bygger på Rammeplanen, og den finner du her:

Årsplan 2021 Hydroparken barnehage

 

Barnehagen vår, som andre private barnehager i Oslo, følger samordnet opptak av barn. Søknadsfrist under hovedopptak er 1. mars, og du finner informasjon om opptaket på denne siden:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/#gref

Pass på å velge «Stiftelsen Hydroparken barnehage» som et av valgene dine.

Dersom du har spørsmål om barnehagen, eller har lyst til å besøke oss, ta kontakt med Søren ( på norsk, tysk eller engelsk) dagligleder@hydroparkenbhg.no

HJERTELIG VELKOMMEN!

bottom of page