1/7/22
Vi har ledige plasser både på småbarnsavdelingen , og på storebarnsavdelingen.

We have vacancies both in the toddler-class and in the pre-school class.