top of page
NØTTELITEN
Nøtteliten-Logo.png

Småbarnsavdeling (1-3 år )

med 9 barn

 

Vi som arbeider på Nøtteliten er 

 

♡ Sarah,        pedagogisk leder 

♡ Paulina,      barnehagemedarbeider

♡ Marianne    barnehagemedarbeider

Vi ønsker å sosialisere barna ved hjelp av mestringstrening i trygge og gode omgivelser. Vi skal støtte barna, lære de å samarbeide og utfolde seg i et lekende miljø.

 

Dagsrytme:

 

Frokost:                        08:30

Pedagogisk opplegg:     09:00

Lunsj:                          10:30

Sovetid/Hvilestund:       11:00

Måltid:                        13:30

Utetid/Lek og Læring     14:00

 

 

Vi på Nøtteliten er opptatt av at barna skal lære seg å mestre, det være seg å kle på seg klær og sko (i forhold til alder). 

 

Vi voksne på avdelingen skal være gode rollemodeller og vi bruker språket i alt vi gjør slik at barna skal lære nye ord og begreper. Det være seg under måltid, i stellesituasjoner, samlingsstund og når de skal legge seg.

 

Vi skal også følge barna, både verbalt og nonverbalt. Undre oss og skape en livsglede og herlige øyeblikk sammen. Vi må også huske på at dette er en "arbeidsdag" for de minste, som skal gi de en trygghetsfølelse, samhørighet i gruppen og dagene her oss skal gi mening.

 

Ikke minst er det viktig at dere foreldre, som overleverer det mest dyrbare dere har til oss, skal føle dere trygge på oss og at vi viser oss ansvaret verdig. Det vet vi at vi gjør og er stolte av det pedagogiske opplegget vi "serverer" her på avdelingen. Det er viktig med god dialog fra dag en. Vi er også ydmyke på at dere er eksperter på egne barn.

 

Vi har månedsplaner og månedsbrev, samt følger daglig opp med info på TYRA.

 

Ta kontakt ved spørsmål 🙂

 

Hilsen oss på Nøtteliten 

bottom of page