Vi har to ledige stillinger
(1 bhg lærer + 1 pedagogisk leder)

 

Hydroparken barnehage har behov for både en engasjert 

pedagogisk leder og en barnehagelærer med godt humør

 

Er du en barnehagelærer med driv og motivasjon for å jobbe enten som pedagogisk leder med de mellomste eller som barnehagelærer med barn i alle aldersgrupper? 

Da vil vi gjerne høre fra deg!

I såfall:

Velkommen til "Den lille barnehagen med det store hjerterommet!"

Vi har fast stilling som pedagogisk leder fra og med nå av,

og vi har et vikariat for en barnehagelærer- ledig fra 1 mai 2022 til og med den 31 mars 2023.

Vi er en 3-avdelings barnehage med stor grad av nærhet , der alle kjenner alle, og hvor de voksne ser hvert enkelt barn. Vi er ”Den lille barnehagen med det store hjerterommet” . Vi holder til et steinkast unna Solli Plass, inne i Hydroparken. Barnehagen er omgitt av store trær, og nærmiljøet gir oss en unik mulighet til å undre oss over fugler, ekorn og insektliv. Men det er også kort avstand til kulturinstitusjoner, museer og et levende bymiljø. Pedagogene i barnehagen er aktive medforskere sammen med barna, og utnytter den flotte beliggenheten vår i stor grad. Vi jobber prosjektrettet rundt små og store prosjekter.

Vi har aldersdelte avdelinger, og vi søker en pedagogisk leder som jobber i aldersgruppen fra ca. to til tre år, og en barnehagelærer som jobber med alle aldersgrupper.

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge, lede, synliggjøre, gjennomføre, dokumentere, evaluere og reflektere sammen med kollegene i tråd med Rammeplanen og barnas interesser. Veiledning av medarbeidere på avdeling.

 • Skape et inspirerende leke-og læringsmiljø, og følge opp barnegruppene.

 • Skape god dialog med foresatte i både formelle og uformelle sammenhenger. 

 • Være aktiv deltaker i å utforme barnehagens pedagogiske praksis. Vise engasjement, og bidra til å utvikle vår lille barnehage.

 • Videreutvikle rommet som den tredje pedagog

 • Som pedagogisk leder har du ansvar for å veilede dine medarbeidere på avdelingen

 • Jobbe med fokus på barnas medvirkning i hverdagen

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning eller pedagogisk utdanning med tilleggsutdannelse i barnehagepedagogikk

 • Gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig

 • Beherske og være trygg på bruk av digitale verktøy

 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Tydelig, trygg, åpen, initiativrik, utadvendt og samarbeidsvillig

 • Godt humør (det er mye latter på avdelingene :-)

 • Stabil og tilstedeværende

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Være løsningsorientert

 • Er nysgjerrig, og ser verden med barns øyne

Vi tilbyr

 • Et flerkulturelt team, med gode muligheter til å forme hverdagen

 • Faglig veiledning av utdannet veileder

 • Et unikt uteområde med mange muligheter til både naturopplevelse og kreativ lek

 • Engasjerte medarbeidere

 • Stabil daglig leder

 • Fire planleggingsdager pr år

 • 100% fast stilling som pedagogisk leder

 • 100 % midlertidig stilling som barnehagelærer 

 • Konkurransedyktig lønn: Barnehagen følger Oslo kommunes lønnsregulativ for tiden fra lønnstrinn 29 til lønnstrinn 41 (barnehagelærer) og 32 til 45 (pedagogisk leder)

 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger